Menu

Forældrehåndbog i KoldingQ

 

KoldingQ, den sportslige ledelse og bestyrelsen, værdsætter forældreinvolvering, og vi ønsker at indgå i et tæt samarbejde med vores piger og  deres forældre. Vi ved, at du som forælder spiller en altafgørende rolle i dit barns udvikling, både på og udenfor fodboldbanen. Derfor vil vi med denne forældrehåndbog sætte fokus på, hvordan vi sammen kan optimere rammerne for dit barn og øge den enkelte spillers personlige og fodboldmæssige udvikling.

Vi håber den vej rundt at I forældre kan have tillid til, at vores trænere og stab udfører et professionelt stykke arbejde, og at vi på den måde kan opbygge nogle klare retningslinjer mellem rollerne som forældre og klub.

Forældrehåndbogen indeholder følgende:

  • Hvad er talent og talentudvikling?
  • Din rolle som forælder
  • Mental trivsel og glæden ved fodbold
  • Skolegang og uddannelse
  • Det konstruktive og gode samarbejde

 

Hvad er talent og talentudvikling:

I KoldingQ forstår vi talent som en kombination af et medfødt potentiale samt kompetencer og færdigheder.

Potentialet kan både knytte sig til tekniske, taktiske, fysiske og mentale færdigheder. Afgørende for vores forståelse af et talent er dog, at et talent ikke er færdigudviklet. Dette er en vigtig note i talentets selvforståelse - at der venter mange års hårdt arbejde endnu for at nå talentets fulde potentiale.

Begrebet talentudvikling forstår vi som en sammenhæng mellem en udøver og et miljø, der understøtter udøverens personlige og sportslige udvikling med henblik på at blive elitespiller på seniorplan.Vi vil udvikle senioreliteudøvere ud af vores talentfulde ungdomsspillere. Det betyder også, at vi prioriterer spillernes udvikling på lang sigt over kortsigtede resultater.

Talentudvikling er grundstenen i vores daglige arbejde med ungdomsspillerne.

Det betyder ikke, at vi ikke spiller for at vinde - det gør vi. Det er dog endnu vigtigere, at vi kan se udvikling hos den enkelte spiller. Vi understreger her vigtigheden I, at I understøtter denne kultur både i forældregruppen og hos jeres barn.

 

 

Din rolle som forælder

Her er en guide til, hvordan man som forælder agerer bedst I forskellige sammenhænge.Som forælder vil man altid sit barn det bedste, men det kan ofte være svært at vide, hvad der er det bedste for barnet.

 

Din rolle som praktisk hjælper

 

En talentfuld sportsudøver har brug for stor opbakning. I har en vigtig rolle i forhold til at håndtere de daglige praktiske opgaver såsom: Transport, kost, søvn, tøjvask, planlægning og koordinering af hverdagen. Desuden er det vigtigt, at I

tilrettelægger jeres ferier og ture mm. efter en KoldingQ-kalender.

Spillerne skal lære at tage ansvar for egen udvikling. I rollen som praktisk hjælper, er det derfor afgørende, at I som forældre opdrager til selvstændighed, og ikke blot løser alle de praktiske opgaver for jeres barn. I takt med at spilleren bliver ældre bør ansvaret overdrages løbende mere og mere til spilleren.

 

Din rolle i forhold til træneren

I KoldingQ forventer vi, at du som forælder giver træneren den fulde opbakning til at udvikle dit barn. Alle vores trænere har træneruddannelser, der giver dem en fagligt udgangspunkt for deres

dispositioner. Det vil sige, at man ikke diskuterer hverken taktik, spilvalg, træningstilrettelæggelse, kampsituationer osv. med de enkelte trænere i dagligdagen, da disse ting er forudbestemt og følger vores træningsstruktur.

Vi står naturligvis til rådighed for at give en forklaring eller en uddybning, men husk tiden så er mindre til udvikling af spillerne.

 

Din rolle i kampsituationer

I KoldingQ sætter vi pris på opbakning fra især forældrene. Det betyder noget for spillerne, trænere samt et fællesskab for forældrene.

Vi har derfor helt klare linjer og retninger, for at sikre den bedst mulige kampafvikling. De skal, af jer forældre, efterleves:

 

  • Forældre og andre tilskuere fra KoldingQ opholder sig på modsatte sidelinje af trænerbænken (hvor der kun befinder sig holdets stab og spillere).
  • Ingen taktiske dessiner undervejs (kommer fra trænerbænken), men opmuntrende tilråb, klap eller lign. til hele holdet er velkommen.
  • Respekter trænerens beslutninger og brug af spillere under kampen.
Din rolle til træning

I KoldingQ sætter vi pris på opbakning fra især forældrene. Det betyder noget for spillerne, trænere samt et fællesskab for forældrene.

Vi har derfor helt klare linjer og retninger, for at sikre den bedst mulige træningsafvikling. De skal, af jer forældre, efterleves:

Først og fremmest sætter vi stor pris på, at både forældre, søskende og andre overværer træningen. Vi ønsker dog fortsat ro omkring træningen, således både spillere og trænere har de bedst mulige rammer for at yde det bedste de kan. Dette skaber de betingelser for kvalitet og udvikling.

Din rolle i forhold til klubben

KoldingQ er en klub, som bygger på forældre, spillere, trænere og ikke mindst mange frivilliges indsats. Vi vægter en kultur, hvor ALLE bidrager til fællesskabet.

Vi vil gerne, at I som forældre fremstår som rollemodeller, som hermed går forrest I at løse frivillige opgaver. Vi forventer, at I stiller jer til rådighed, o ger villige til at give en hjælpende hand til forskellige aktiviteter, når klubben har brug for det. Jeres hjælp gavner HELE klubben.

 

Mental trivsel og glæden ved fodbold

I KoldingQ forventer vi, at spillerne passer deres skole. Det skal ske  samtidig med, at de er ambitiøse og villige til at udvikle sig i forhold til deres fodboldmæssige uddannelse.

Familie, venner og andre interesser skal ligeså passes. Det er svært for unge mennesker at navigere I et travlt ungdomsliv, hvor tilbuddene vælter ind I stride strømme.

Der SKAL være tid til ungdomslivets mange tilbud. Vigtigst er det dog, at barnet prioriterer sin fodboldudvikling, og her må man give afkald på en del af det at være ung. Som forældre kan man hjælpe sit barn med at balancere hverdagen således, der både er tid til at passe sin fodboldudvikling og deltage i ungdomslivets andre tilbud.

Forældre kan og skal hjælpe barnet med, at belyse konsekvenserne ved de valg der foretages.

Jeres barn skal være glad I talentmiljøet, samt føle tryghed for at præstere bedst muligt. Det er derfor afgørende, at I som forældre er opmærksomme på jeres barns trivsel og løbende tager en snak om hverdagens mange udfordringer.

Det er enormt vigtigt vi som klub orienteers, såfremt jeres barn af den ene eller anden grund er udfordret. Så kan vi tage del I det arbejde, så vi aktivt kan arbejde med disse I samarbejde med jer. Dette gælder i høj grad med perioder, hvor spilleren eventuel oplever manglende motivation, har travt I skolen eller andet. Vi ønsker en dialog, hvor vi i samråd kan finde en løsning til fastholdelse i klubben og fodbolden.

 

Skole og uddannelse:

Meget få spillere får indfriet drømmen om at blive professional fodboldspiller. Derfor er det vigtigt, at spillerne får en uddannelse. Vi har til hensigt at skabe en velstruktureret dagligdag, hvor der prioriteres bade fodbold og skole.

Vi vil gerne, at spillerne oplever en sammenhængende hverdag, hvor de både kan finde mening med fodbold og skole. Vi samarbejder med KoldingElite, Brændkjærskolen, Realskolen, Kolding Gymnasium, Munkensdam gymnasium, IBC og Hansenberg.

Som en del af skoletilbuddene får spillerne mulighed for at deltage i morgentræning, der muliggør at spillerne får den nødvendige træningsmængde for en optimal udvikling. Det bliver betragtet som fravær, såfremt spilleren ikke møder til morgentræning. Det svarer altså til, at man udebliver fra en hvilken som helst anden time fra skoleskemaet. Derfor skal alle skadede spillere møde til morgentræning, eller aftale med skolen, at tiden i stedet bruges på lektier på skolen.

 

Det konstruktive og gode samarbejde:

Vi tror på, at et konstruktivt og godt samarbejde bygger på åbenhed og dialog.

I KoldingQ gør vi vores bedste for, at informationsniveauet er højt.I vil blive indkaldt til to årlige forældremøder med generelt fra klubben og information om den kommede sæson.

Derudover holder vi to årlige individuelle spillersamtaler, hvor der fokuseres på fodboldmæssig og personlig udvikling. På U14, U15 og U16 kan forældre deltage, mens det på U18 er uden forældre.

Ærlighed og dialog er noget vi prioriterer. Det gælder til både spillere, trænere og forældre, og det ønsker vi er gensidigt. Det betyder eksempelvis, at I som forældre informerer os, hvis en anden klub henvender sig til jer, eller hvis jeres barn selv ønsker at tage kontakt til en anden klub. I sådan en situation ønsker vi, at I altid orienterer os forud for en eventuel kontakt, så vi kan tages med på råd. I den forbindelse har klubben en politik om, at man som spiller i KoldingQ ikke kan indgå i prøvetræning/forløb hos andre klubber før U16.

Vi gør alt hvad vi kan, for at spillerne udvikler sig bedst muligt. Vi skal derfor vide, hvor vi “har” vores spillere, så vi kan hjælpe og guide på bedst mulig vis

I kan altid kontakte os, såfremt I har spørgsmål til afklaring. Til gengæld forventer vi ligeledes, at vi orienteres hvis forhold omkring jeres barn kan kræve opmærksomhed.

 

STÆRKE - STOLTE - SAMMEN

KoldingQ

 

Nyheder 18. oktober kl. 17:15
Breaking News
Nyheder
18. oktober kl. 10:14 Ih, hvor er I flinke, KoldingQ. Desværre for flinke
Nyheder
10. oktober kl. 21:21 KoldingQ havde fortjent bedre. Comeback til Louise Eriksen
Nyheder
02. oktober kl. 11:01 Vigtig sejr til KoldingQ
Nyheder
01. oktober kl. 09:57 VIND en iPAD

Næste kampGjensidige Kvindeliga 2021/22 • DNK

Hjemme mod
AGF
1. nov
Kl. 19.00
Autocentralen Park (Kolding Stadion)
Gjensidige Kvindeliga 2021/22 - DNK

StillingGjensidige Kvindeliga 2021/22 • DNK

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 HB Køge 10 9 1 0 28
2 Fortuna Hjørring 10 6 3 1 21
3 Brøndby IF 10 6 1 3 19
4 FC Thy - ThistedQ 10 6 0 4 18
5 FC Nordsjælland 10 4 1 5 13
6 KoldingQ 10 3 1 6 10
7 AGF 10 2 1 7 7
8 AaB 10 0 0 10 0