Menu

Kontingent

Alle medlemmer i KoldingQ betaler kontingent. Klubbens kontingent dækker størstedelen af klubbens udgifter og drift.

 

Kontingentet opkræves to gange årligt efter faste terminer. Det årligt fastsatte kontingentbeløb dækker perioderne:

Forårssæson: perioden 1. jan. til 30. juni med opkrævning af fuld kontingentsats. 

(Sidste frist for indbetaling af kontingent er den 7. februar 2021)

Efterårssæson: perioden 1. juli til 31. dec. med opkrævning af fuld kontingentsats. 

(Sidste frist for indbetaling af kontingent er den 7. august 2021)

Klubhvervspersoner: (trænere, ledere, m.fl.) skal registreres i KoldingQ klubhvervssystem og er kontingentfrie.

Ved udmeldelse i løbet af en igangværende sæson er medlem fuldt kontingentpligtig for sæsonens kontingent og der refunderes ikke kontingent.

 

Kvindeligaen - Kontingent: 1.875,00 Kr. 

U18DM + Akademi-pakke - Kontingent: 3.375,00 Kr. 

U16DM + Akademi-pakke - Kontingent: 3.375,00 Kr.

U-truppen 2. division - Kontingent1.875,00 Kr. 

Jyllandsserie Kvinder - Kontingent1.200,00 Kr.

Jyllandsserie Kvinder m/optræning - Kontingent: 1.600,00 Kr.

U15 Elite - Kontingent1.875,00 Kr. 

U14 Elite - Kontingent1.875,00 Kr. 

U13 Liga - Kontingent: 800,00 Kr.

Nedsat kontingent, langtidsskader, efter aftale med Ronny Fuhlendorff 

- Kontingent: 1000,00 Kr. 

Q Støttemedlem: 500,00 Kr. 1. år fra betalingsdatoen


I bedes overføre kontingentet til følgende bankkonto, tilhørende KoldingQ:

Fynske Bank er:
reg. nr. 6856
konto nr. 0001147163

I forbindelse med indbetalingen er det vigtigt, at I oplyser følgende:

Navn på spiller og årgang
(f.eks. Anna, U15)

Det er vigtigt, at I overholder fristen, da vi skal have betalingen registreret inden Jeres første kamp.

Procedure ved manglende betaling af kontingent.

Indbetales kontigentenen ikke ved fristens udløb, pålægges der et gebyr på 100 kr.

Hvis der er spørgsmål til kontingentbetalingen, er I velkommen til at kontakte Ronny Fuhlendorff på telefon 26 44 95 90 eller Tom Selmer-Petersen på telefon 40 30 52 88