Menu

Kontingent

Alle medlemmer i KoldingQ betaler kontingent. Klubbens kontingent dækker størstedelen af klubbens udgifter og drift.

 

Kontingentet opkræves to gange årligt efter faste terminer. Det årligt fastsatte kontingentbeløb dækker perioderne:

Forårssæson: perioden 1. jan. til 30. juni med opkrævning af fuld kontingentsats. 

(Sidste frist for indbetaling af kontingent er fredag den 7. februar 2020)

Efterårssæson: perioden 1. juli til 31. dec. med opkrævning af fuld kontingentsats. 

(Sidste frist for indbetaling af kontingent er fredag den 7. august 2020)

Klubhvervspersoner: (trænere, ledere, m.fl.) skal registreres i KoldingQ klubhvervssystem og er kontingentfrie.

Ved udmeldelse i løbet af en igangværende sæson er medlem fuldt kontingentpligtig for sæsonens kontingent og der refunderes ikke kontingent.

 

Kvindeligaen - Kontingent: 1.500,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

U18DM - Kontingent: 1.500,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

Kvindeserie Vest - Kontingent1.500,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

Kvindeserie 1. - Kontingent800,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

Kvindeserie 1. + KSV optræning, kamp - Kontingent1.000,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

U18 Liga - Kontingent:800,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

U18 Liga + KSV optræning, kamp - Kontingent1.000,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

U16 Liga -  Kontingent1.500,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

U15 Liga - Kontingent1.500,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

U14 Liga - Kontingent1.500,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

Halv kontingent, langtidsskader, efterskoleelever, studie rejser efter aftale med Ronny Fuhlendorff 

- Kontingent750,00 Kr. fra 1. januar til 30. juni.

Støt Q - Kontingent: 400,00 Kr. 1. år fra betalingsdatoen

KoldingQ Fan - Kontingent: XX Kr. fra 1. januar til 30. juni.

K.I.T.S Q Goal Station - Kontingent: XX Kr. fra 1. januar til 30. juni.

Fynske Bank: reg. nr. 6856 konto nr. 0001147163

Kontingent foråret 2020

I forbindelse med at KoldingQ har indgået partnerskab med Fynske Bank er klubben også blevet kunde ved Fynske Bank, og på grund af bankflytningen kan DBUs betalingssystem ikke opkræve kontingentet automatisk. Derfor skal forårets kontingentbetaling ske via bankoverførsel.

I bedes overføre kontingentet til følgende bankkonto, tilhørende KoldingQ:

Fynske Bank er:
reg. nr. 6856
konto nr. 0001147163

I forbindelse med indbetalingen er det vigtigt, at I oplyser følgende:

Navn på spiller og årgang
(f.eks. Anna, U15)

Sidste frist for indbetaling af kontingent er fredag den 7. februar 2020. Det er vigtigt,at I overholder fristen, da vi skal have betalingen registreret inden Jeres første kamp.

Procedure ved manglende betaling af kontingent.

Indbetales kontigentenen ikke ved fristens udløb, pålægges der et gebyr på 100 kr.

Hvis der er spørgsmål til kontingentbetalingen, er I velkommen til at kontakte Ronny Fuhlendorff på telefon 26 44 95 90 eller Tom Selmer-Petersen på telefon 40 30 52 88