Menu

Indkaldelse til generalforsamling i KoldingQ

image
31. august 2020 kl. 16:00

Kære medlemmer i KoldingQ
Kolding, den 31.08.2020
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i KoldingQ mandag den 14.09.2020
Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling i foreningen KoldingQ.
Generalforsamlingen afholdes i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter (BSMC), Bramdrup Skovvej 110, 6000
Kolding mandag den 14.09.2020 kl. 20.05, lokale vil fremgå af infoskærme ved indgangen til BSMC.
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Formand vælges i lige årstal
- Kasserer vælges i ulige årstal
- Valg af 5-9 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og suppleant.
8. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes på mail til formand Niels Sterndorff
senest 7 dage før for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen, mailadressen er nst@koldingq.dk.
Vi håber på stort fremmøde til årets generalforsamling.
På bestyrelsens vegne
Peter Terp