Menu

Rygeforbud i KoldingQ

image
09. september 2020 kl. 08:22

Til alle medlemmer i KoldingQ og bruger af vores anlæg Fynske Bank Arena

 

Skrivelsen fra Kolding Kommune betyder at der ikke mere på ryges på hele arealet omkring KoldingQ Stadion, Kunstbane Nord og Goal Station.

Rygepolitik for Kolding Kommune (2020)

Gældende fra 1.8.2020

Kolding Kommune støtter Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at designe muligheder for et bedre liv. Alle der ønsker at blive røgfri, skal opleve at få den nødvendige hjælp og opbakning – og som kommune ønsker vi at forebygge, at børn og unge får rygevaner som senere i livet kan spænde ben for det gode liv.


Derfor er det vores mål, at ingen medarbejdere eller borgere i Kolding Kommune skal udsættes for passiv rygning, ligesom det er målet, at vi som medarbejdere er rollemodeller, der ikke ryger, særligt over for børn og unge.


Målene fremmes med rygepolitikkens elementer, der er:
Ingen må ryge i kommunens bygninger, institutioner, på tilhørende arealer eller i kommunale køretøjer af enhver art


Udbud af kommunale serviceydelser
Ved udbud skal der stilles krav, om at leverandøren efterlever Kolding Kommunes rygepolitik, mens de levere serviceydelser for Kolding Kommune.


Ikrafttræden
Nærværende politiks restriktioner træder i kraft den 1. august 2020


Definition af ”tilhørende arealer”
Tilhørende arealer er som udgangspunkt matriklen. Er der usikkerhed om rygeforbuddets udstrækning drøftes det i relevant MED, hvorefter ledelsen fastlægger grænserne.

Venlig hilsen

Paul Jørgensen Frandsen
Centerleder KUC og Sektorleder for service og drift af fritids- og idrætsanlæg. 

-

KoldingQ støtter op om Kolding Kommune beslutning.

Hilsen Bestyrelsen